CONSUMENTENRECHT ADVOCATEN

Advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het consumentenrecht vinden op plaats in Nederland

consumentenrechtadvocaten.nl

Consumentenrecht advocaten

Consumentenrecht advocaat

Op deze website vindt u advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het consumentenrecht in Nederland.

Consumentenrecht

Consumentenrecht is erop gericht de consument te bescherming bij relaties tussen de consument en een professionele partij, het biedt regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Vanaf 13 juni 2014 zijn wijzigingen van kracht die gelden voor alle ondernemers die overeenkomsten met consumenten sluiten. De consument is bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel 'de zwakkere partij'.

Het gaat hierbij om: het kopen van producten, levering van diensten en gemengde overeenkomsten, kopen op afstand, colportage, abonnementen op kranten en tijdschriften, energiecontracten, telecomabonnementen, beëindiging lidmaatschappen, verzekeringen en regelingen in de reisbranche.

Consumentenbescherming

Een voorbeeld is het recht op een deugdelijk product. Blijkt na de koop het product niet deugdelijk, niet compleet of beschadigd te zijn, dan is er sprake van wanprestatie en heb je recht op kosteloze reparatie of vervanging of een alternatief. Wil je een beroep hierop doen, dan moet je de verkoper eerst in gebreke stellen. Ga dus altijd eerst zelf terug naar de winkel en bespreek het probleem met de verkoper. Wil hij hier verder niets aan doen dan moet je de verkoper een (aangetekende) brief sturen, waarin je eist dat het product binnen een redelijke termijn wordt gerepareerd of vervangen. Kan of wil de verkoper niet hieraan voldoen dan kun je de koopovereenkomst ontbinden en/of een schadevergoeding eisen, neem dan contact op met één van de consumentenrecht advocaten op deze website.

Consumentenrecht bestrijkt sterk uiteenlopende terreinen. Daarom is de regelgeving ook verspreid over diverse wetten, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze regels zijn dwingend, er mag niet van worden afgeweken.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands